Sada rakiet Nessy

červ.,zelená, zlatá a strieb. palma