Dvojitá strela

6 ks dvojitých guľ. bômb s mažiarom