Africký úsvit

16 ran. červené kométy so strieb. blikav.