Kankán

19 ran. mix rôznych efektov s finálom 2 výbuchov