Kaskáda

25 ran. mix rôz. efektov, postup. vystreľ. do tv.vejára