Mačací bál

16 ran. červ.,zel.,strieb. a crackl. palmy