Divoká včela

16 ran. zlaté a strieb. ryby s piskotom